• slider
  • slider

Tin ngoài lề

Người Việt sinh sống tại Ba Lan Người Việt tại Ba Lan tạo thành một trong những nhóm dân tộc thiểu số lớn ở Ba Lan. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan là cộng đồng người Việt đông thứ ba ở châu Âu, sau cộng đồng người Việt tại Pháp và...
22/06/2016
Học Tiếng Đức