• slider
  • slider

Thành thạo thì Perfekt khi học tiếng Đức

Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, việc học ngữ pháp là không hề dễ dàng, và nhất là đối với việc học thì. Thì ngữ pháp là một vốn kiến thức rất trọng đối với việc học ngôn ngữ. Giúp chúng ta dùng từ, dùng câu cho đúng trường hợp và ngoại cảnh, làm cách nói và giao tiếp thêm lưu lót và đúng nghĩa nhất.
Để học thành thạo thì trong tiếng Đức chúng ta cần hiểu rõ vấn đề của thì đó. Vì vậy, bài viết giúp các bạn hiểu chi tiết một trong 6 thì học tiếng Đức mà bạn chắc chắn sẽ gặp tới nếu bạn học tiếng Đức.

1. Sử dụng "Perfekt" thành thạo khi học tiếng Đức

"Perfekt" là động từ dùng phổ biến nhất để đề cập đến các hành động trong quá khứ ở Đức. Nó được sử dụng cho 3 tình huống:

- Tham khảo một hành động trong quá khứ mà không có liên quan đến hiện tại:

Lý thuyết cho rằng, đối với một hành động trong quá khứ mà không có bất kỳ mối quan hệ với hiện tại, Präteritum nên được sử dụng. Trong thực tế, điều này chỉ đúng đối với ngôn ngữ viết và động từ phương thức. Các Perfekt được sử dụng trong ngôn ngữ nói (hoặc trong ngôn ngữ viết không chính quy) với động từ phi phương thức. Perfekt được sử dụng nhiều hơn ở miền nam nước Đức và Präteritum được sử dụng nhiều hơn ở miền bắc nước Đức.
 
ngữ pháp học tiếng đức
Học phát âm tiếng Đức hiệu quả để giao tiếp tốt nhất
 
Ví dụ: Er hat gestern Fußball gespielt (Ông chơi bóng đá ngày hôm qua)

- Để đề cập đến hành động trong quá khứ mà vẫn tiếp diễn trong hiện tại: Nếu hành động vẫn tiếp tục trong hiện tại, việc sử dụng Perfekt là bắt buộc.

Ví dụ: Wir sind nach Spanien gereist (Chúng tôi đã đi du lịch đến Tây Ban Nha)

- Để đề cập đến một hành động sẽ được hoàn thành trong tương lai: Để cho "Perfekt" ý nghĩa này trong tương lai, cần thêm một hạt thời gian cho thấy tương lai. Điều này có vẻ hơi lạ đối với bạn.

Ví dụ: Ich habe es nächste Woche geschafft (Tôi sẽ có nó thực hiện vào tuần tới)

2. Tham khảo "Perfekt" khi học tiếng Đức

Sự kết hợp của "Perfekt" là dễ dàng nhất khi học tiếng Đức. Nó được xây dựng với động từ "sein" hoặc "haben" trong chỉ thị hiện tại + "Partizip II" của động từ.

- Ich habe ein Bild gemalt (Tôi đã vẽ / Tôi vẽ một bức tranh)

- Sie ist schon angekommen (Cô ấy đã đến / Cô đã đến rồi)

3. Khi nào dùng các động từ phụ "haben" và "sein"

- "Sein" chỉ được sử dụng như động từ phụ trợ:
 
Đối với động từ "sein", "passieren", "bleiben", "werden".
Đối với các động từ không liên tục và các động từ không phản xạ chỉ sự di chuyển hoặc sự thay đổi trạng thái như: rennen (để chạy), springen (nhảy), laufen (đi bộ), fallen (fall), gehen (đi), sterben (để chết), schmelzen (để tan chảy), v.v ...

- Động từ phụ "haben" được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác.

- Có một số động từ có thể chuyển tiếp hoặc không liên quan tùy thuộc vào câu đó là lý do tại sao chúng đôi khi có sein hoặc haben làm động từ phụ. Các ví dụ mà chúng ta có là: fenren (để lái xe), biegen (để bật), verderben (để làm hỏng), brechen (để phá), fliegen (để bay), treten (để bước lên, đi), schneiden (để tách, cắt), reiten (cưỡi).

4. Tiếng nói thụ động của Perfekt trong học tiếng Đức 

Việc xây dựng giọng nói thụ động trong "Perfekt" bao gồm: [sein conjugated trong hiện tại] + PARTIZIP II + worden. Là một lời nhắc nhở: "Worden" là Partizip II của động từ "werden" khi nó hoạt động như một động từ trợ động.

Nếu câu trong giọng nói tích cực trong "Perfekt" là: Er hat ein Buch gelesen (Anh đã đọc một quyển sách), Das Buch ist von ihm gelesen worden (Cuốn sách đã được ông đọc bởi).

5. Các "Perfekt" với động từ phương thức

Với động từ phương thức, phổ biến hơn là sử dụng "Präteritum" hơn là "Perfekt" để chỉ ra quá khứ.
 
ngữ pháp học tiếng đức
Perfekt là một phần ngữ pháp quan trọng khi học tiếng Đức

Nếu động từ điều động được kèm theo một động từ khác (99% các trường hợp), cấu trúc là: Verb haben + THE INFINITIVE OF THE FULL VERB + THE INFINITIVE OF THE MODAL VERB

Ví dụ: Er hat nicht fliegen wollen (Ông đã không muốn bay / Anh không muốn bay)

Nếu không có động từ chính, cấu trúc là: Verb haben + PARTIZIP II OF THE MODAL VERB

Ví dụ: Er hat nicht gewollt (Anh ấy không muốn / Anh ấy không muốn)

Một phần kiến thức ngữ pháp của bài viết hy vọng có thể giúp bạn tiến bộ hơn khi học tiếng Đức. Bạn nên tìm hiểu nhiều hơn để thành thạo việc học tiếng Đức một cách chuyên nghiệp. Tuy bước đầu có chút khó khăn nhưng chăm chỉ và học phương pháp phù hợp với bản thân thì nhanh chóng chinh phục được tiếng Đức thôi. Chúc bạn thành công!
Học Tiếng Đức