• slider
  • slider

Hỏi Đáp Du Học

Học chương trình bằng tiếng Anh khi du học Đức có được miễn học
Học chương trình bằng tiếng Anh khi du học Đức có được miễn học Nếu bạn đã học xong 2 năm đại học và đáp ứng được yêu cầu khác (bảng điểm bảo lưu, chứng chỉ tiếng Đức hoặc tiếng Anh, giấy chứng nhận sinh viên,…) thì bạn có thể học năm nhất đại học bên Đức...
Tôi phải học mấy khóa học tiếng Đức mới thi được bằng B1?
Tôi phải học mấy khóa học tiếng Đức mới thi được bằng B1? Đối với trường hợp mới bắt đầu học tiếng đức thì sẽ mất khoảng 6 đến 8 tháng để học và thi được bằng B1 (tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của bạn cũng như khóa học tiếng Đức mà bạn lựa chọn)...
Có các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh khi du học Đức không
Có các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh khi du học Đức không Tại Đức có đào tạo bằng tiếng anh đối với các chương trình đào tạo bậc học thạc sỹ hoặc đại học (nếu là học dự bị đại học thì 100% bằng tiếng đức nhé)...
Học Tiếng Đức